• wspolpraca@zimzonowicz.pl
Konceptualizm

W XX stuleciu pojawiło się mnóstwo nurtów w sztuce, które zapisały się na kartach historii. Poczesne miejsce znajduje konceptualizm, którego prapoczątków doszukiwać się można w 1913 roku, a który uprawiany jest do dziś. Na czym opiera się ten nurt w sztuce i jakie są jego sztandarowe przykłady? Jak wygląda historia konceptualizmu?

 

Konceptualizm w sztuce - przykłady

Nurt ten zdefiniować można jako ekspozycję procesu twórczego ze szczególnym uwydatnieniem idei przewodniej. Konceptualizm w sztuce uprawiany był od lat 60 minionego stulecia. Jakie przykłady można przywołać, aby zobrazować specyfikę tego kierunku w sztuce? 

  • Joseph Kosuth - "Jedno i Trzy krzesła".
  • Joseph Kosuth - "Zegar".
  • Sol LeWitt - "Dwa otwarte sześciany".
  • Petery Halley - "Dwie komórki z przewodami".
  • Marcel Duchamp -"Mona Lisa LHOOQ"

 

Konceptualizm w sztuce - rodzaje

Konceptualizm, zwany również sztuką pojęciową nie jest nurtem jednolitym. Można go podzielić na dwie kategorię. W ramach nurtu pojawia się konceptualizm minimalistyczno-konstruktywistyczny oraz dadaistyczny. Ten pierwszy cechuje parcie ku minimalizmowi, prostocie stylu i syntetyczności. Dadaizm z kolei podkreśla pesymistyczny ogląd na temat natury ludzkiej. W kontekście sztuki pojęciowej warto podkreślić, że funkcjonuje również podział na konceptualizm umiarkowany i skrajny.

 

Konceptualizm w sztuce - historia

Praźródeł konceptualizmu doszukiwać się można w wystąpieniu Marcela Duchampa w 1913 roku, kiedy to zaczął on postulować powrót sztuki na służbę rozumu. W 1961 roku pojawił się artykuł dotyczący sztuki autorstwa Henry'ego Flyntha "Concept art.". Pismo to stanowiło podbudowę dla późniejszej działalności "Art.- Language". Kluczowym wydarzeniem związanym ze sztuką konceptualną jest wystawa w Nowym Jorku w 1969 roku. Przez wielu historyków sztuki uznaje się ją za narodziny tego kierunku w sztuce. Dynamiczny rozwój konceptualizmu przypadł na lata 70 poprzedniego wieku.


Najnowsze wpisy