• wspolpraca@zimzonowicz.pl
abstrakcjonizm

Abstrakcjonizm to rodzaj sztuki, który polega na wykorzystaniu elementów wizualnych, które nie są wyraźnie lub dosłownie reprezentowane przez cokolwiek. Oznacza to, że nie zobaczysz żadnych oczywistych odniesień do rzeczywistych obiektów lub idei w obrazie abstrakcjonistycznym.

Nie ma uniwersalnej definicji sztuki abstrakcyjnej; jednak istnieją pewne wspólne cechy podzielane przez artystów pracujących w tym gatunku. Ogólnie rzecz biorąc, artyści ci wierzą, że sztuka nie powinna być ograniczona do reprezentacji naturalnych lub stworzonych przez człowieka rzeczy, ale może zamiast tego wyrażać idee i emocje poprzez nieprzedstawiające elementy wizualne.

Czym jest abstrakcjonizm?

Abstrakcjonizm to rodzaj sztuki wizualnej lub projektowania, który wykorzystuje elementy wizualne, które są nierozpoznawalne jako reprezentacja czegokolwiek w świecie rzeczywistym. Może to obejmować użycie geometrycznych kształtów, kolorów lub tekstur, lub ich kombinacji, aby stworzyć coś, co może przypominać coś, ale nie jest bezpośrednio związane z niczym w świecie rzeczywistym.

Niektórzy ludzie używają tego terminu w odniesieniu do wszystkich rodzajów sztuki niefiguratywnej, ale inni używają go w odniesieniu do konkretnego ruchu w sztuce abstrakcyjnej, który był popularny na początku XX wieku.

Jak wygląda sztuka abstrakcyjna?

Sztuka abstrakcyjna może przybierać wiele różnych form, ale zawsze wykorzystuje elementy wizualne, które nie są wyraźnie rozpoznawalne jako rzeczy istniejące w świecie rzeczywistym. To, jak wyglądają te elementy, zależy od artysty i konkretnego dzieła sztuki. Jedną rzeczą, która łączy je wszystkie jest to, że nie są one dosłownymi reprezentacjami czegokolwiek. Na przykład, jeśli zobaczyłbyś obraz drzewa, byłoby to prawdziwe drzewo, które mógłbyś następnie pójść i zobaczyć w świecie. Gdybyś zobaczył obraz przedstawiający abstrakcyjny kształt, nie miałbyś pojęcia, co to miało być.

Chociaż sztuka abstrakcyjna może wyglądać na przypadkową, często istnieją ukryte wzory w kolorach, kształtach, fakturach i liniach użytych przez artystę. Celem abstrakcji jest wywołanie emocji, uczuć i myśli u widza za pomocą kolorów, kształtów, tekstur i wzorów.

Dlaczego sztuka abstrakcyjna jest ważna?

Artyści pracujący w tym gatunku używają swoich prac do wyrażania idei i emocji, które nie mogą być reprezentowane dosłownie. Artyści ci wierzą, że sztuka nie powinna być ograniczona do reprezentacji naturalnych lub stworzonych przez człowieka rzeczy, ale zamiast tego może wyrażać idee i emocje poprzez niereprezentacyjne elementy wizualne. Ideą abstrakcjonizmu jest to, że sztuka może być doceniana i oceniana na podstawie jej elementów wizualnych, a nie tematu.

Uważa się, że artyści pracujący w tym gatunku reagują przeciwko rosnącej komercjalizacji sztuki. Wielu artystów uważa, że ich praca stała się mniej ważna, a wartość dzieła sztuki została oceniona na podstawie tego, jak wygląda i do czego się odnosi, a nie umiejętności i wysiłku, który został włożony w jego stworzenie.

Zrozumieć sztukę abstrakcyjną

Jednym ze sposobów na zrozumienie sztuki abstrakcyjnej jest przyjrzenie się niektórym podstawowym koncepcjom i pomysłom, których używają artyści pracujący w tym gatunku.

  • Teoria koloru - Malarstwo w dużej mierze polega na wykorzystaniu koloru. W zależności od osobistego stylu i konkretnego dzieła, artyści abstrakcyjni mogą używać pewnych kolorów jako sposobu na wyrażenie emocji i uczuć. Na przykład czerwony, żółty i pomarańczowy to kolory, które często kojarzą się z ciepłem, energią i pasją. Są to powszechne kolory w sztuce abstrakcyjnej. Niebieski i fioletowy, z drugiej strony, są często używane do wywoływania uczuć spokoju i spokoju.
  • Kształty - W przeciwieństwie do dosłownego obrazu, sztuka abstrakcyjna często wykorzystuje kształty, które są wizualnie przyjemne, ale nie reprezentują niczego konkretnego. Kształty te mogą być proste i geometryczne, jak kwadraty, koła i trójkąty, lub mogą być bardziej złożone i swobodne. Podczas gdy niektóre sztuki abstrakcyjne używają regularnych kształtów, inne prace używają nieregularnych i organicznych kształtów, które nie mają sensu.
  • W przeciwieństwie do dosłownego obrazu, sztuka abstrakcyjna często wykorzystuje kształty, które są wizualnie przyjemne, ale nie reprezentują niczego konkretnego. Używane kształty mogą być proste i geometryczne, jak kwadraty, koła i trójkąty, lub mogą być bardziej złożone i swobodne. Podczas gdy niektóre sztuki abstrakcyjne używają regularnych kształtów, inne prace używają nieregularnych i organicznych kształtów, które nie mają sensu.
  • Tekstura to jakość powierzchni, która może być szorstka lub gładka w dotyku, lub wydawać pewien dźwięk podczas pocierania. Można uzyskać różne tekstury używając różnych materiałów, takich jak farba czy piasek. Artyści abstrakcyjni mogą używać tekstur do wyrażania idei i emocji. Na przykład, obraz, który zawiera szorstkie i ziarniste tekstury może być użyty do wyrażenia agresji i gniewu.
  • Linia - Linia to znak, który powstaje, gdy poruszający się obiekt, taki jak ołówek, zarysowuje powierzchnię pobliskiej powierzchni. Linie, w sztuce abstrakcyjnej, są często używane do tworzenia wizualnych wzorów i kształtów. W zależności od stylu i artysty, pewne linie mogą być dłuższe lub krótsze, grubsze lub cieńsze, proste lub zakrzywione.

Abstrakcjonizm to rodzaj sztuki wizualnej, która wykorzystuje elementy wizualne, które są nierozpoznawalne jako reprezentacje czegokolwiek w świecie rzeczywistym. Istnieje wiele rodzajów sztuki abstrakcyjnej, które mogą przyjmować wiele różnych form. Prace te wykorzystują kolory, kształty, tekstury i wzory, aby stworzyć coś, co może przypominać coś, ale nie może być bezpośrednio związane z czymkolwiek realnym.


Najnowsze wpisy