Wybrane losowo
Game_Peak_of_Eternal_Light_Scena5_room_Zimzonowicz_pl_2013_zoom.jpg

P.E.L / SCENA 5

Cena:300.00PLN
Ostatni produkt
Big_fish_Zimzonowicz_tattoo_design_2019_net.jpg

Big Fish

Cena:500.00PLN
Wizyt:
Dzisiaj: 87Wszystkich: 189812

reklamacje i zwroty

INFO » reklamacje i zwroty

1. Odbiór przesyłki

W razie niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź odstąpienia od umowy. W dniu otrzymania przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka była w momencie odbioru uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i uszkodzone produkty wysłać na adres sklepu. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie sklepu o zaistniałej sytuacji. Towar do wysyłki zabezpieczony jest zawsze folią pęcherzykową i zapakowany w gruby karton. 

2. Odstąpienie od umowy (zwrot)

2.1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie w terminie 14 dni (licząc od dnia odebrania zamówienia) bez podania przyczyny. Wymogiem jest przesłanie pisemnego oświadczenia Klienta [formularz zwrotu towaru], dokumentu sprzedaży (faktura vat) oraz zamówionego towaru wraz z wszelkimi dodatkami na adres: ZIMZONOWICZ Łukasz Samsonowicz, An der Sporthalle 4, 14476 Poczdam, Niemcy z dopiskiem "zwrot". Zwrot jest możliwy, gdy towar nie został uszkodzony przez kupującego (poza śladami zwykłego użytkowania). Koszt zwrotu ponosi Klient.

2.2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności zgodnie z wystawioną fakturą vat, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru, lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.3. Wyjątek - zindywidualizowana produkcja "na zamówienie" z uwzględnieniem wytycznych Klienta nie podlega zwrotom i wymianie.

2.4. Odstąpienie od umowy (zwrot) nie dotyczy Przesiębiorstw nabywających produkt/usługę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Reklamacja

3.1. W przypadku umów zawartych z Klientami mającymi status Konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze sklepem za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

3.2. Klient ma 24 miesięcy na złożenie reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnej naprawy lub wymiany, albo ostatecznie udzielenia zniżki lub zwrotu pieniędzy.

3.3. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z oświadczeniem zawierającym opis wad towaru oraz dokumentem sprzedaży [faktura vat] na adres sklepu z dopiskiem na przesyłce „Reklamacja”. Reklamowany towar należy odesłać wraz z wszelkimi dodatkami dołączonymi do zakupionego towaru.

3.4. Sklep rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i udzieli odpowiedzi pocztą elektronicznie, niezwłocznie, bądź w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3.5. Po uznaniu reklamacji sklep wystawi Klientowi fakturę korygującą. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej sklep zwróci pieniądze Klientowi za zamówiony towar bądź zaproponuje inny towar równowarty. Zwrotowi podlega pełna kwota objęta umową zgodna z dowodem zakupu (faktura vat). Sklep pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

3.6. Prezentowane na stronie sklepu skany / fotokopie prac mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od ich stanu faktycznego. Jest to zależne od ustawień parametrów monitora Klienta. Rozbieżność w odbiorze kolorów nie może być podstawą do złożenia reklamacji.

3.7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.